Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Στις 6 Ιουνίου οι πρυτανικές εκλογές

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης, προκήρυξε τις εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τετραετή θητεία, από 1-9-2018 έως 31-8-2022. Οι εκλογές θα...
διεξαχθούν στις 6 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη.