Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Κατανομή Αξιωμάτων για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Περιπτεριούχων Ιωαννίνων

Ο Σύνδεσμος Περιπτεριούχων Ιωαννίνων,  μετά από τις εκλογές του στις 5 Ιουλίου 2017, ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μετά από μυστική ψηφοφορία η κατανομή αξιωμάτων είναι η εξής:...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Σίνδρος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιαννακός Γεώργιος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιαπλαούρας Λάμπρος ΤΑΜΙΑΣ : Ντούτσης Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ : Χήρας Θεόδωρος