Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Βελτιώνονται οι παιδικές χαρές της Κόνιτσας

Εγκρίθηκε για τον Δήμο Κόνιτσας η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας» ύψους 288.000 € από το Ε.Π. για τη δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Το έργο συνίσταται στη...
βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφισταμένων οδών πρόσβασης σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (με εφαρμογή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας), στην περιοχή των Τ.Κ. Κλειδωνιάς και Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ειδικότερα, αφορά τη βελτίωση της βατότητας δύο οδών συνολικού μήκους της τάξης των 3.4Km.
Το έργο έχει ως σκοπό τη στήριξη, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα και την καλύτερη πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην τοπική αγροτική οικονομία και να δημιουργηθούν αρτιότερες βάσεις ανάπτυξης.
Επιπλέον, προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί η ποιότητα ζωής, η ψυχαγωγία και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μας. Ως εκ τούτου, σημαντικό βήμα για το Δήμο Κόνιτσας αποτελεί η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας», συνολικού προϋπολογισμού 205.939,20€.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν άμεσα θα περιλαμβάνουν:
  • Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων και παιχνιδοκατασκευών με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
  • Την ενίσχυση του φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Την τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου υψηλής ποιότητας.
Οι σχετικές μελέτες εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.