Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Πήγε να περάσει με 100.000 € αδήλωτα και τον τσάκωσαν στο Τελωνείο Κακαβιάς

Ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ το χρηματικό ποσό, που επιχείρησαν να περάσουν από το Τελωνείο Κακαβιάς άτομα που κινούνται από και προς την Αλβανία, χωρίς να το δηλώσουν, όπως απαιτεί η νομοθεσία.
Έτσι, την Τρίτη κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε ένας...
ακόμη αλβανός υπήκοος, που επιχείρησε να μεταφέρει από την Αλβανία στην Ελλάδα, 25.400 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Όπως και στις προηγούμενες, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση, επιβλήθηκε και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, που ανέρχεται στο 25% του ανωτέρω ποσού.