Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στο Δήμο Ιωαννιτών. Η ημερήσια διάταξη

Την Τετάρτη, 23 Μαΐου, στις 19:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών, με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη να είναι τα εξής:...

Παρουσίαση Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγήτρια: κα Γεωργία Γιώτη, εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
 1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Λήψη απόφασης για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης 3.000.000 ευρώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, α) για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή εργαστηρίου χημείας στο πρότυπο γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων", και β) για την κάλυψη δαπανών: "Συμμετοχή της ομάδας ZEPHYRUS II IOANNINA στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό διαστημικής Cansats in Europe 2018".
 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018.
 5. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου 2018-2019».
 7. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Φίλιππου Πανταζή για παράσταση στον Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης του αγροκτήματος στη θέση “Βρυσόκα Α΄ διαθέσιμο”   Τ.Κ. Μπάφρας.
 9. Εξέταση αίτησης για συνέχιση μείωσης μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Λιγγιάδων.
 10. Έγκριση επιχορήγησης «Λυκείου Ελληνίδων» Ιωαννίνων και διάθεση πίστωσης.
 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις του club ιδιοκτητών FERRARI στα Ιωάννινα και διάθεση πίστωσης.
 12. Έγκριση χρηματοδότησης δημιουργίας και έκδοσης DVD για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Πρίντζου και διάθεση πίστωσης.
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση «Η Ελλάδα σήμερα. Υγεία -Παιδεία – Ασφάλεια» και διάθεση πίστωσης.
 14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης . 
 15. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.
 16. Εξέταση αιτήματος κ. Παπαστεργίου Παναγιώτας σχετικού με την παράταση καταβολής του επιδόματος γάμου έτους 2012 «Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους»-Επαναφορά, στο Κληροδότημα του εγκριθέντος ποσού.
 17. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος Μπάρκα Ελευθερία) επί της οδού Αβέρωφ 6Ε όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Πρόνοιας.
 18. Νέα μίσθωση ακινήτου (κληροδοτήματος Γ.Μουλαϊμίδη) επί της οδού Μουλαϊμίδη 10 όπου στεγάζεται το τμήμα τουρισμού.
 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις 21α Ακριτίδεια 2018 και διάθεση πίστωσης.


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος
 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων» (αρ. αποφ. ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. 38/2018)
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
 1. Εργαστήριο καλλιτεχνικής έρευνας για το Αρχαίο Δράμα «Θερινό Μαντείο»: έγκριση τιμολογιακής πολιτικής (αρ. αποφ. ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. 40/2018).
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
 1. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής συμπαραγωγής «Θεσμοφοριάζουσες (αρ. αποφ. ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. 42/2018)
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βίνης, Αντιδήμαρχος
 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 23.000 πτηνών (αύξηση δυναμικότητας από 12.000 σε 23.000 πτηνά), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».
 2. Έγκριση τροποποίησης τμήματος των εγκεκριμένων μηκοτομών των οδών Γεροστάθη (Μ105), Λούρου (Μ110) , Ολυμπίας (Μ111), και των μηκοτομών των οδών Μ112 και Μ113 στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Νέα Ζωή» του Δήμου Ιωαννιτών.
 3. Έγκριση υψομετρικής μελέτης (μηκοτομής) στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. της Τ.Κ. Αμφιθέας της Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής
 1. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία Ευάγγελου Παπαδόπουλου με ΚΑ 0204044 στο Ο.Τ.111 του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (26-28/2018 & 32-33/2018).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και για κολονάκια (8ο, 1ο -5ο εκτός ημερήσιας διάταξης του 2/2018).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-διαβάσεις (6ο-8ο, 6ο-7ο εκτός ημερήσιας διάταξης του 2/2018).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στη μεταφορά στάσης αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ από την είσοδο των ΤΕΙ (9ο του 2/2018).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην κωδικοποίηση, καταγραφή και επανακαθορισμό των γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ με τη διατήρηση, κατάργηση και δημιουργία νέων θέσεων σε οδούς και οργανωμένους χώρους στάθμευσης της ΔΚ Ιωαννίνων της ΔΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών (2ο του 2/2018).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε τροποποιημένο αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας – τερματισμού και σημείων στάσεων τουριστικού τραίνου εντός της πόλης των Ιωαννίνων (3ο του 2/2018).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε τροποποιημένο αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας – τερματισμού και σημείων στάσεων ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης εντός της πόλης των Ιωαννίνων (4ο του 2/2018).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ’ αρ. 1/2018 (31/2018) και 2/2018 (5ο του 2/2018) πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορούν σε αιτήματα της εταιρείας «Νέα Οδός» περί τοποθέτησης κατακόρυφης πληροφοριακής σήμανσης πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο ΄ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ΄ σε κόμβους εντός της πόλης των Ιωαννίνων .
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 240/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Κατασκευή στεγάστρων στην οδό Σπ. Κατσαδήμα».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος της Επιτροπής
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο δίκτυο “European Cities Marketing”.
 2. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην κ. Εξάρχου Γεωργία του Αθανασίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος
 1. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών για την       πυροπροστασία.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος
 1. Υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα με τίτλο: “Sports as a tool for integration and social inclusion of refugees".

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος της Επιτροπής
 1. Έγκριση Β΄ Κατανομής ποσού 410.400,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 2. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Ιωαννίνων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά το εξάμηνο κατάρτισης 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων Δ.Ε. Ιωαννίνων (2016-2017)».
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική».
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και πλατειών».
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση αθλητικών χώρων».
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».
 6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση υποδομών στις Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωροπούλου – Μαρμάρων».
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Εφύρας – Βελουχιώτη).
 8. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Ιωαννιτών».
 9. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Σύνδεση παροχών και λοιπών αγωγών του παλαιού με το νέο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ανατολής».
 10. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Ανατολής».
 11. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής».
 12. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πεζοδρομήσεις στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής».
 13. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Βελτίωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και πλατειών».
 14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της   Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου: «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών»
 15. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδού στην περιοχή Νικαίϊκα Τ.Κ. Αμπελιάς Δ..Ε. Μπιζανίου» του Δήμου Ιωαννιτών».
 16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά» του Δήμου Ιωαννιτών.
 17. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στο Δ.Δ. Κρανούλας (Μονή Αγίου Νικολάου)».
 18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κλωβών στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών».
 19. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική» του Δήμου Ιωαννιτών».
 20. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάννου)».
 21. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε.(πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών) στα πλαίσια της στρατηγικής επένδυσης «Ανάπτυξη και Λειτουργία δικτύου Νέας Γενιάς σταθερής τηλεφωνίας (NGA)».

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Δικαιούχοι αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ. για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά το σχολικό έτος 2018-19.
 3. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Ελένης Βασιλείου στην Αθήνα.
 4. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα στην Αθήνα.
 5. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Γκόλα στην Αθήνα.
 6. Έγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης συμβούλου του Δήμου κ. Γεωργίας Γιώτη στην Κέρκυρα, για το κληροδότημα Ελένης Γεροντικού.