Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Δεύτερο Πανελλήνιο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης

H αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster) των εργαστηρίων Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Παθολογικής Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (υπεύθυνοι η Επικ. Καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Μπαρμπούτη, η Επικ. Καθηγήτρια κ. Αντωνία Χαρχαντή, η εκλεγείσα Επικ. Καθηγήτρια κ. Αλεξάνδρα Παπούδου-Μπάη και ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καναβάρος) με τίτλο «Ανοσοϊστολογική...
ανάλυση ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου και της απόπτωσης στο θύμο αδένα.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση» και με συγγραφείς τους: Μαρία-Ιωάννα Σταμέλου, Αφροδίτη Φωτιάδου, Γιολάντα Ζευγαρίδου, Αλεξάνδρα Μπαρμπούτη, Αντωνία Χαρχαντή, Αλεξάνδρα Παπούδου-Μπάη, Παναγιώτη Καναβάρο, απέσπασε το δεύτερο Πανελλήνιο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster) στον διαγωνισμό "The Owl Excellence" στο πλαίσιο του 24ου πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 27-29/4/2018.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια και ευχήθηκαν ανάλογες επιτυχίες στο μέλλον.