Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Εύσημα στον εργολάβο, πρότυπο έργο η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου

Κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ– Η Εurostat έκρινε ότι οι όποιοι κίνδυνοι πιθανόν υπάρξουν, έχουν περάσει στον ιδιωτικό τομέα
Έργο πρότυπο, που προσθέτει αξία στην περιβαλλοντική διάσταση της χώρας, χαρακτήρισε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Νικόλαος Μαντζούφας την υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, την οποία επισκέφτηκε σήμερα στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης εργασίας για την αξιολόγηση του έργου, το οποίο βρίσκεται στο 1/3 του προβλεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης (6 μήνες από 18).
Παράλληλα ο Ειδικός Γραμματέας, ενημέρωσε ότι το έργο...
αξιολογήθηκε λεπτομερώς από τη Εurostat, η οποία αφού εξέτασε λεπτομερώς τη σύμβαση έκρινε ότι οι όποιοι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρξουν,  έχουν περάσει ουσιωδώς στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς το έργο δεν προσμετράται στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα της χώρας.

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο, από όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας εκφράστηκε απόλυτη ικανοποίηση για την πορεία υλοποίησης του έργου, που σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φορέα Σύμπραξης κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη και τον Γενικό Διευθυντή του έργου κ. Νικόλαο Τσαρνά, κινείται πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και εκτιμάται ότι τον ερχόμενο Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά.
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Νικόλαος Μαντζούφας, δήλωσε ότι η πρόοδος του έργου είναι εντυπωσιακή και εκπλήσσει κάθε παρατηρητή και εμπλεκόμενο σε αυτό το έργο. «Στην ουσία- τόνισε-  το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο2018, ένα μόλις χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Τέτοιοι ρυθμοί δεν έχουν ξανασυναντηθεί στην Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στην αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Ηπείρου, στην κ. Καλογιάννη, σε όλη την ομάδα της και στον Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη, που με πολύ πάθος, με πολύ δύναμη και με στοχοπροσήλωση έχουν πετύχει αυτό το έργο. Και σε έναν ιδιωτικό φορέα σύμπραξης που σέβεται απόλυτα τις υποχρεώσεις του και ενεργεί με έναν τρόπο, που μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί ένα πραγματικό και ουσιώδης συνώνυμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε συμβάλλει σε αυτό το έργο, ένα έργο 52 εκ. που προσφέρει σημαντικά τόσο κατά την περίοδο κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όταν εκατοντάδες εργαζόμενοι από την Ήπειρο θα δουλεύουν σε αυτό. Ένα τελευταίο νέο, είναι ότι παρά πολύ   πρόσφατα αυτό το έργο αξιολογήθηκε λεπτομερώς από τη Eurostat κατά πόσο η σύμβαση που έχει υπογραφεί έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά.  Το αποτέλεσμα ήταν το έργο αυτό να κριθεί ότι δεν προσμετράτε στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα της χώρας». 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη, τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή με τις υπηρεσίες της θα χρησιμοποιήσει αυτό έργο «ως αναφορά και για επόμενα έργα μεγάλης κλίμακας είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε με τη μορφή παραχωρήσεων. Για μας αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος και η προστιθέμενη αξία του έργου».  Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση για την κατασκευή και διαχείριση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μεταξύ των ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και περιφέρειας Ηπείρου υπογράφτηκε στις 21 Ιουλίου 2017.
Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων  δυναμικότητας 105.000 τόνων ετησίως. Η Αειφορική Ηπείρου, θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση του έργου.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 26,5 έτη, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος κατασκευής του συνόλου των έργων (18 μήνες), ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 52,6 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 200 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής, 90 θέσεις εργασίας κατά την 25ετή λειτουργία και μεγάλο αριθμό παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κ.λπ.).
Τα κεφάλαια, ύψους 52,6 εκατ. ευρώ, προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ, ίδια κεφάλαια του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τραπεζικό δανεισμό. Τα έσοδα του έργου προέρχονται από το τέλος εισόδου (gate fee) ανά τόνο απορριμμάτων που φτάνει στη μονάδα καθώς και από τρίτους (ανακύκλωση, πράσινη ενέργεια, κ.λπ.).
Η σύμβαση προβλέπει καθορισμένες αμοιβές και κερδοφορία του διαχειριστή της μονάδας βάσει της προσφοράς του. Ετσι, τα όποια επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης επιστρέφονται κατά 50% στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Δράσεων. Επίσης, το 15% επί του αρχικού κόστους κατασκευής θα τοποθετηθεί σε επανεπενδύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) επεξεργάζεται Συμβατικά απόβλητα, δηλαδή σύμμεικτα δημοτικά απορρίμματα και οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή. Η μονάδα περιλαμβάνει τη Μονάδα Mηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ) και τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ). Προβλέπεται συνολική ανακύκλωση τουλάχιστον 17.000 τόνων χρήσιμων υλικών κάθε χρόνο. Ετσι, οι μονάδες αποτρέπουν από την ταφή και αξιοποιούν το 60% των ανακυκλώσιμων υλικών που παραμένουν στα απορρίμματα.
Επίσης, συμπληρώνεται το σύστημα διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) και οι ΜΕΑ συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση. Τέλος, παράγεται πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών.
Η Μονάδα Mηχανικής Ανακύκλωσης (ΜΜΑ) ανακτά αυτοματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά όπως σιδηρούχα υλικά, αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικά, κ.λπ., ενώ η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας αποτελείται από κλειστούς αντιδραστήρες που στεγάζονται σε ειδικό κτίριο και παράγει πράσινη ενέργεια καθώς και υλικό τύπου κόμποστ.


ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΕΡΓΟΥ
Η Μονάδα Εγκατάστασης Αποβλήτων (ΜΕΑ) θα εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας και αποτελείται από τη Μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων αλλά και τη Μονάδα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων).
Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζεται κατ’ ελάχιστον 72.000 tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα και 8.000 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ενώ η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας (βάσει ΑΕΠΟ) είναι 105.000tn/έτος (για σύμμεικτα και προδιαλεγμένα).
Βασικά Χαρακτηριστικά ΜΕΑ: (ήταν σύμφωνα με την, προς υπογραφή, σύμβαση)
 • Τεχνολογική Λύση: Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την παραγωγή κόμποστ.
 • Ποσότητα εισερχομένων σύμμεικτων αποβλήτων: min 72.000 τον/έτος και max 105.000 τον/έτος.
 • Ποσότητα εισερχομένων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων:000 τον/έτος με ξεχωριστή γραμμή επεξεργασίας
 • Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών: 60% επί των εισερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Μέγιστο Ετήσιο Ποσοστό Υπολείμματος: 32% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ. Σήμερα στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου «οδηγείται» πάνω από το 83% κ.β. της συνολικής παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων
 • Ελάχιστο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ): 80% επί των εισερχομένων ΒΑΑ.
 • Όλα τα κτίρια της μονάδας θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των οσμών.

 • Gate fee (τέλος εισόδου):
  • BT1: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 0 – 80.000 τόνους: : 45,01 €/τόνο
  • BT2: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 80.001 – 105.000: 31,51 €/τόνο
  • προσφερόμενη μεσοσταθμική τιμή: 41,8 €/τόνο
  • Διάρκεια Κατασκευής: 20 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας)
  • Διάρκεια Λειτουργίας: 25 έτη λειτουργία
  • Κόστος Κατασκευής: 35 εκατ. € χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με την Δεσμευτική Προσφορά) [τελικά 52,6 εκατ. €]

§  Χρηματοδοτικό Πλαίσιο:
 • Δημόσια συμμετοχή 57% του κόστους κατασκευής (ήτοι: 20εκατ.€ από το Ταμείο Συνοχής)
 • Δανεισμός: 20%
 • Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης: 23%