Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ψήφισμα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την Νιάρχου

Μετά από την επίσκεψη στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ.Ιωάννη Β. Μήτση στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στις 4-7-2017, της Συντονιστικής  Επιτροπής των Επιχειρήσεων – Μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων παρά την οδό Σταύρου Νιάρχου της Πόλης των Ιωαννίνων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων συζήτησε το ζήτημα που έχει προκύψει, μετά το...
σχετικό Υπόμνημα που κατέθεσε η εν λόγω Συντονιστική Επιτροπή, κατά την Συνεδρίασή του στις 17 Ιουλίου 2017.

Αφού έγινε διεξοδική παρουσίαση του σχετικού Υπομνήματος για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον κλειστού τύπου αυτοκινητόδρομο που προβλέπει η σχετική μελέτη σύμφωνα με την άποψη των Επιχειρηματιών και των κατοίκων της περιοχής, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων συζήτησαν με τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και ζήτησαν λεπτομερείς διευκρινήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και μετά την ανταλλαγή απόψεων και γόνιμου διαλόγου, αποφάσισε ομόφωνα ότι:
υπάρχει μεν ανάγκη να κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος βελτιωμένος υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αλλά και υπέρ της Επιχειρηματικής κοινότητας και να καλεστούν όλοι οι τοπικοί Φορείς σε κοινή Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και παρουσία των μελετητών, ώστε να γίνει μια διεξοδική συζήτηση, να μας πουν τι μπορεί να γίνει, ποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν για την καλυτέρευση αυτού του δρόμου ώστε να μην καταστεί μια δεύτερη καρμανιόλα που είναι σήμερα.