Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Χορήγηση σύνταξης υπό προϋποθέσεις

Για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης ασφαλισμένων με αναπηρία 80% και πάνω που έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, εφόσον αυτοί πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τουλάχιστον 20 χρόνια, ρωτά ο Βασίλης Γιόγιακας την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί να εξετασθεί το...
ενδεχόμενο να δοθεί  στους ασφαλισμένους αυτούς σύνταξη ανάλογη με τα έτη που έχουν καταβληθεί εισφορές, με υποχρεωτική παρακράτηση του υπολοίπου σε δόσεις από τη σύνταξη που θα χορηγηθεί.  

«Η αδυναμία συνταξιοδότησης έχει σοβαρότερες επιπτώσεις για εκείνους τους ασφαλισμένους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί με σοβαρή αναπηρία (>80%) και επωμίζονται, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας. Σημειώνεται ότι τα άτομα με αναπηρία πλήττονται κατ’ εξοχήν από την περικοπή προνοιακών επιδομάτων, τις έμμεσες και άμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις και την πλημμελή παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα, πολύ περισσότερο όταν αυτοί δε διαθέτουν άλλες, στοιχειωδώς επαρκείς, πηγές εισοδήματος», αναφέρει ο κ. Γιόγιακας στην ερώτησή του.