Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Όλγα Γεροβασίλη: Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Χαιρετισμός της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, στην Ανοικτή Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
Κυρίες και κύριοι,
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσής...
σας.
Το πέρασμα του σύγχρονου κόσμου στην ψηφιακή εποχή ενέχει σημαντικές προκλήσεις για τη λειτουργία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μέσα από την εντατική συνεργασία τους μπορούν να τις μετατρέψουν σε μεγάλες ευκαιρίες και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που δημιουργούνται.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, σε μείζονα πολιτική προτεραιότητα αναδεικνύεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αποτελούν τη βάση:

·         για την καλύτερη, αποδοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

·    την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας του δημοσίου τομέα,

·    τον εκσυγχρονισμό και την υψηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρέφειας τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η δική μας επιδίωξη ως κυβέρνηση, είναι η εφαρμογή ενός ενιαίου, αδιαίρετου και συναινετικού σχεδίου ψηφιακής στρατηγικής το οποίο κινείται σε δύο άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά οριζόντιες δράσεις και χρήσεις τεχνολογίας με στόχο:

α) την τόνωση και περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση της επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και των καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών,

β) την αύξηση της παραγωγικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων μέσω της διείσδυσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως βασικό εργαλείο αναβάθμισης του μοντέλου διακυβέρνησης, βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο τη ριζική ανανέωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων.

Στους άξονες αυτούς θα εστιάσω κατά κύριο λόγο στο υπόλοιπο της ομιλίας μου.

[Πολιτική ενίσχυσης εγχώριων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας]

Θα ξεκινήσω με μια παραδοχή, με ένα όραμα, στο οποίο όλοι νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι αυτή η χώρα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας που θα παράγει και θα εξάγει τεχνογνωσία, υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, όπως το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των ελλήνων επιστημόνων, τη δημιουργικότητά τους, το διάχυτο ταλέντο, την εξωστρέφεια, τη γεωγραφική μας θέση, κ.α.

Κάθε όραμα όμως, κάθε στρατηγική επιλογή κινδυνεύουν να αποτύχουν, αν δεν έχουν στο επίκεντρο των δράσεών τους τον άνθρωπο και αρωγούς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τόσο το σχέδιο για την ψηφιακή ανάκαμψη όσο και το όραμα που έχουμε ως κυβέρνηση διέπεται από αυτή την βασική αρχή.

Για εμάς, τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις του χώρου αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Το πιστεύουμε ειλικρινά και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ακόμη πιο γόνιμη συνεργασία και επαφή μαζί τους, μέσω του θεσμικού φορέα εκπροσώπησης τους, δηλαδή του ΣΕΠΕ.

Η δουλειά μας, από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι να δημιουργήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις απαραίτητες υποδομές και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για νέους τομείς ανάπτυξης, ιδίως στην ψηφιακή οικονομία. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και, ιδίως, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια, έχουμε ήδη υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την υποστήριξη τους όπως:

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ Καινοτομώ» του νέου ΕΣΠΑ, με σημαντικό προϋπολογισμό ύψους 280 εκατ. ευρώ.
Την προώθηση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (Next Generation Access), για τα οποία ήδη έχουν προχωρήσει οι πρώτες αναθέσεις στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων.
Οι δράσεις αυτές μαζί με άλλες τις οποίες αυτή η κυβέρνηση δρομολογεί, θα συμβάλλουν σημαντικά στο να εδραιωθεί ένα πιο ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για την ψηφιακή οικονομία και τις εταιρίες του κλάδου.

Και στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω: για εμάς η ανάπτυξη του τομέα δεν έχει το χαρακτήρα επιδοματικού τύπου ενισχύσεων ή στην ανάπτυξη προϊόντων με μοναδικό αγοραστή το κράτος. Κρίσιμο είναι να παρέχουμε στις επιχειρήσεις όλα τα αναγκαία εργαλεία προκειμένου η τεχνογνωσία και οι καινοτόμες εφαρμογές τους να αποκτήσουν ένα ισχυρό εξαγωγικό προφίλ με στόχο τη διείσδυση στη διεθνή αγορά.

[Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση]

Ο δεύτερος άξονας παρεμβάσεων αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης τριετούς στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία ως βασικό εργαλείο τόσο για την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης όσο και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών.

Για να το πετύχουμε αυτό, όμως, θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο βάσει του οποίου μέχρι σήμερα το Δημόσιο υλοποιούσε έργα Πληροφορικής. Πρέπει, επιτέλους, να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από τις τεχνολογικές αλλαγές ή, απλώς, να υλοποιούμε «έργα» χωρίς κανένα ενιαίο σχέδιο.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και διαλειτουργικότητα των έργων και κυρίως τη συμβολή τους σε ένα εθνικό σχέδιο ψηφιακής πολιτικής με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Και αυτό το σχέδιο ψηφιακής πολιτικής υλοποιούμε. Με συντονισμένα και μεθοδικά βήματα, εργαζόμαστε για να αλλάξουμε το τοπίο στον τομέα των έργων Πληροφορικής του Δημοσίου.

Η σημερινή κατάσταση επιβάλει την άμεση υλοποίηση των πολιτικών παρεμβάσεων με την υλοποίηση έργων, με διαφανείς και ευέλικτες διαδικασίες οι οποίες θα οδηγούν σε σύντομο χρόνο υλοποίησης, εύκολες διαδικασίες ανάθεσης και μικρό ρίσκο.

Για αυτό, λοιπόν, και σε συνεργασία με τον νέο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής:

Αρχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πλατφόρμες και όχι μεμονωμένα μονολιθικά έργα. Πλατφόρμες που ο πηγαίος κώδικας τους παραδίδεται και ανήκει στο Δημόσιο.
Βγάζουμε σε παραγωγική λειτουργία μητρώα, όπως το Μητρώο Πολιτών το οποίο θα συμβάλει στην υλοποίηση της Αρχής της Εφάπαξ Παροχής Δεδομένων από ένα σημείο (Once Only Principle).
Ανοίγουμε δημόσια δεδομένα και υποδομές αντί να δημιουργούμε στεγανά ανάμεσα σε δομικές μονάδες του κράτους. Ήδη τα πρώτα πληροφοριακά συστήματα έχουν εγκατασταθεί στο Δημόσιο Νέφος (G-CLOUD).
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε απλοποιημένες υπηρεσίες, με προστιθέμενη αξία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αντί να μηχανογραφούμε την γραφειοκρατία.
Για να πετύχει όμως αυτό το εγχείρημα, για το νέο μοντέλο ανάπτυξης έργων πληροφορικής στο Δημόσιο απαιτούνται επίσης παρεμβάσεις στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινού δυναμικού που απασχολεί ο δημόσιος τομέας. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στην αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού, αλλά και την εισροή νέου, υψηλών τυπικών προσόντων δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ συμμετέχουμε και προωθούμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Digital Skills and Jobs Coalition», μια πανευρωπαϊκή σύμπραξη που βοηθά στην αντιμετώπιση του ελλείμματος του αριθμού των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και την αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ.

Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο μια νέα Ελλάδα με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη δίκαιη ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε νέα άτομα με φρέσκιες ιδέες και εταιρείες που καινοτομούν και παράγουν τεχνογνωσία.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ψηφιακή Ελλάδα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων από τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η δημιουργία στη χώρα μας ενός κόμβου τεχνολογίας αποτελούν τμήματα του οράματος μας.

Στην προσπάθεια για την υλοποίηση του χρειάζονται όλοι και ιδίως εσείς, οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΠΕ που βρίσκεστε στην καρδιά της οικονομίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ξανά κάθε επιτυχία στην Γενική Συνέλευση.