Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Καθαρισμός του ΚΕΠΑΒΙ

Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών και των δράσεων που ετοιμάζει, προσκαλεί στον καθαρισμό των χώρων του ΚΕΠΑΒΙ την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 ώρες 10.30 με 13.30.
Με την συμμετοχή των μελών του προγράμματος (Συμβουλευτικός Σταθμός, Θεραπευτική Κοινότητα, Κοινωνική Επανένταξη, Πρόγραμμα Οικογένειας και Σύλλογος Οικογένειας), οι Εθελοντές και το...
Προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ θα φροντίσουν τους χώρους του ΚΕΠΑΒΙ με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε ότι αφορά τα μέλη του Προγράμματος και την προσπάθεια για απεξάρτηση, αλλά και τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης σε όλους.

3) Ενημερώνει άμεσα το διοικητή της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται διοικητικά για κάθε συμβάν σημαντικού ή επείγοντος χαρακτήρα και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του.
4) Υποβάλλει, καθημερινά αναφορά για τη δραστηριότητα του προηγουμένου 24ώρου και ιδίως για συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης του.
5) Ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικώς με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

6) Αναπτύσσει επαφές με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών έχουν σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς.