Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα  29  του μηνός Μαΐου έτους  2017, και ώρα 15:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:...


1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 4ης/7-4-2017 τακτικής  συνεδρίασης Π.Σ.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2017 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
3. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
5. Κατάργηση του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Θεσπρωτίας (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)
6. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζίτσας για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)
7. Απόφαση επί του αιτήματος της Κωνσταντινιάς Γιαννούλα, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης
(εισήγηση: η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Άρτας)