Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών

Εν όψει των εγγραφών των παιδιών βρεφικής και προνηπιακής ηλικίας στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) ενημερώνει τους γονείς ότι οι Παιδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγγράφουν και φιλοξενούν παιδιά βρεφικής (από 18 έως 30 μηνών) και προνηπιακής ηλικίας (από 30 μηνών έως 5 ετών). Τα 5 έτη να είναι συμπληρωμένα τον...
Δεκέμβριο του 2017.

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 30 Ιουνίου. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.