Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στους παιδικούς

Ο  Σύλλογος  των  Ιδιωτικών  Παιδικών  Σταθμών  Περιφέρειας  Ηπείρου  και Ιονίων  Νήσων  (  Σ.Ι.Π.Σ.ΠΕ.Η.Ι.Ν.) ενημερώνει   τις  ενδιαφερόμενες  μητέρες αναφορικά  με   το  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  , που  ανοίγει εντός  των  επόμενων ημερών, να  απευθύνονται στους  ιδιωτικούς  σταθμούς  της  πόλης τους ,  για πληροφορίες  και για  παροχή  βοήθειας, στην συμπλήρωση της  αίτησης  και των  ανάλογων  δικαιολογητικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:...

1.  θα πρέπει  να έχουν  καταθέσει  φορολογική  δήλωση  για  το  έτος  2016.
2.   Αφού εγκριθούν  από το  πρόγραμμα,  να  προβούν  άμεσα  στην      εγγραφή  του  τέκνου  τους , στον  βρεφονηπιακό  ή  παιδικό  σταθμό , που  επιθυμούν.
3.  Συνιστούμε  στις  μητέρες  να  ελέγχουν  την  ποιότητα  και  ποσότητα των  παροχών των  βρεφονηπιακών - παιδικών  σταθμών  που  θα  εμπιστευτούν  ότι  πολυτιμότερο  έχουν.. ¨το  παιδί  τους¨.