Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Συνέλευση για την Ένωση Γονέων Μαθητών Ιωαννίνων

Κάλεσμα στα μέλη της ‘Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών καθώς και στα νέα μέλη που θέλουν να εγγραφούν, στην Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 3/05/2017  και ώρα 19:00 στην βιβλιοθήκη του 6ου Γυμνασίου Ιωαννίνων (Περιοχή Κιάφας) από την Ένωση Γονέων Δήμου Ιωαννιτών.
Θέματα Συνέλευσης:...

1. Διοικητικός απολογισμός  και προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Παρακαλούνται οι Σύλλογοι Γονέων Μαθητών των σχολείων του Δήμου των οποίων οι εκπρόσωποι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και στις εκλογικές διαδικασίες και δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είναι ελλειπή να έχουν υποβάλλει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να  ελεγχθούν  έγκαιρα για τυχόν παραλείψεις ή ασυμφωνίες με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών για Διοικητικό Συμβούλιο υπογεγραμμένα από το προεδρείο  και την Εφορευτική Επιτροπή.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων με την υπογραφή ενός εκάστου.
  • Πρακτικό σύνθεσης Δ.Σ και κατάσταση με τα ονόματα των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου και αναπληρωματικών με τα τηλέφωνα το mail  του προέδρου και το Σχολείο από το οποίο προέρχονται.
  • Βεβαίωση της Διεύθυνσης του Σχολείου με την δύναμη των μαθητών για την διαπίστωση της απαρτίας του 1/3.
  • Καταστατικό του Συλλόγου επικυρωμένο που να φαίνεται ο αριθμός του Σωματείου στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο (αυτό το έγγραφο αφορά Συλλόγους που γράφονται πρώτη φορά στην Ένωση).

Διευκρινίζουμε ότι τα νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν μέχρι  την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 
Οι εγγραφές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται από 18:00 έως 19:00 στην αίθουσα της Συνέλευσης
  • Όλα τα παραπάνω έγραφα θα κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους συλλόγους στην Ένωση με ταυτόχρονη υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής και με την οικονομική τακτοποίηση των εκπροσώπων.