Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σοβαρό ζήτημα με τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης στο Δήμο Ζίτσας. Παρέμβαση Βασ. Γαρδίκου «Οι δημότες πρέπει να καταβάλλουν μόνο 4,30 €/μ2 στη ΔΕΥΑΙ»

Ζητά έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα καθώς σύμφωνα με τη σύμβαση αφού το έργο ήταν στο ΕΣΠΑ και ο Δήμος Ζίτσας δεν πλήρωσε, έχει την απόλυτη ευχέρεια το δικό του ποσοστό, να μην το μεταφέρει στον δημότη
Μείζον ζήτημα δημιουργήθηκε στο Δήμο Ζίτσας με τα τέλη σύνδεσης της αποχέτευσης, τα οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκαν υπέρογκα και προκαλούν πολλές συζητήσεις κατά της Δημοτικής Αρχής.
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βασ. Γαρδίκος με ανακοίνωσή του ζητά την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπονοώντας σαφώς ότι η Δημοτική Αρχή “χαρατσώνει άδικα” τους κατοίκους, τονίζοντας ότι οι δημότες πρέπει να καταβάλλουν μόνο 4,30 €/μ2 στη ΔΕΥΑΙ, καθώς το όποιο υπόλοιπο είναι υπέρ του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να το εισπράττει αφού και δεν πλήρωσε για το έργο αφού ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ αλλά και έχει νόμιμα το  δικαίωμα αυτό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γαρδίκου:...

«Επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται τελευταία σχετικά με τα τέλη σύνδεσης της αποχέτευσης που καλούνται να καταβάλλουν οι δημότες – κάτοικοι της Ελεούσας, οφείλουμε να τοποθετηθούμε για το θέμα αφενός για να γνωρίζουν άπαντες την αλήθεια και αφετέρου για να θέσουμε την σημερινή δημοτική αρχή και τον Δήμαρχο προ των ευθυνών τους.
Καταρχήν τονίζουμε ότι η παράταξή μας ως η προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας ενέταξε το σημαντικής αξίας έργο της αποχέτευσης Ελεούσας προϋπολογισμού 5.120.000€ στο

ευρωπαϊκό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με ελάχιστο κόστος για το Δήμο.
Όταν το 2011 η παράταξή μας ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου Ζίτσας, παρέλαβε από την απελθούσα δημοτική αρχή Πασσαρώνος την από 21-12-2010 προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Πασσαρώνος και την ΔΕΥΑΙ, η οποία βασίστηκε σε ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Πασσαρώνος. 
Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση άφηνε περιθώρια διαπραγμάτευσης επί των τελών σύνδεσης, τα οποία όριζε τότε (2010) σε μια αναλογία 61-39 υπέρ της ΔΕΥΑΙ. Ειδικότερα η ΔΕΥΑΙ να εισπράττει επί του εκάστοτε τέλους το 53% και ο Δήμος το 33%, ενώ το 14% δινόταν δώρο στους δημότες, δηλαδή δεν προβλεπόταν είσπραξη του συνολικού ποσού.
Επ’ αυτής της προγραμματικής σύμβασης η παράταξή μας αφού έφερε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο το έθεσε εν συνεχεία επιτακτικά προς τη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ. Σε εκτέλεση λοιπόν της υπ’ αριθμ. 418/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας διαπραγματευθήκαμε με τη ΔΕΥΑΙ και πετύχαμε την τροποποίηση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Ειδικότερα με την από 20-08-2014 προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Ζίτσας και την ΔΕΥΑΙ ορίστηκε ότι επί του συνολικού ποσοστού που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης ως τέλος σύνδεσης η αναλογία να είναι 57-43 υπέρ του Δήμου από 61-39 που ήταν μέχρι τότε υπέρ της ΔΕΥΑΙ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με τη νέα προγραμματική σύμβαση η ΔΕΥΑΙ εισπράττει επί του εκάστοτε τέλους το 43% από 53% που αρχικά είχε προβλεφθεί και ο Δήμος Ζίτσας το 57% από 33% που αρχικά είχε προβλεφθεί.
Η σύμβαση αυτή που πετύχαμε έχει άμεσο αντίκτυπο και τεράστιο όφελος για τους δημότες – κατοίκους της Ελεούσας και αυτό διότι οι δημότες καταβάλλουν πλέον ως τέλος σύνδεσης στη ΔΕΥΑΙ 4,30 € ανά τ.μ. από 5,30€ ανά τ.μ. που είχε καθοριστεί με την αρχική προγραμματική σύμβαση.
Οι δημότες με την συγκεκριμένη σύμβαση πληρώνουν το 43% στη ΔΕΥΑΙ και ο Δήμος Ζίτσας έχει την απόλυτη ευχέρεια το δικό του ποσοστό, δηλαδή το υπόλοιπο 57% επί του τέλους σύνδεσης, να το μεταφέρει προς όφελος στον δημότη.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους δημότες – κατοίκους της Ελεούσας να συνδεθούν με το δίκτυο της αποχέτευσης και να μην αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα σύνδεσης τα ποσά που πρόκειται να εισπράξει ο Δήμος Ζίτσας.
Με την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που κατορθώσαμε να επιτύχουμε ως δημοτική αρχή, την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ (το κόστος για το Δήμο ήταν 178.000€ και αφορά 789 παροχές σύνδεσης) δίνουμε τη δυνατότητα σήμερα στον Δήμαρχο και την παρούσα δημοτική αρχή να στηρίξει τους δημότες στην κατεύθυνση της σύνδεσής τους με το δίκτυο αποχέτευσης με το μικρότερο κόστος.

Καλούμε τη δημοτική αρχή, τον Δήμαρχο Ζίτσας να εισακούσει την πρότασή μας και να μην καταφύγει στη γνωστή τακτική του, της απαξίωσης. Απαιτούμε την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για το εν λόγω θέμα»

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ