Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Αρχαιρεσίες στον ΣΥΔΛΙ - Ο νέος πρόεδρος και αντιπρόεδρος

Στα γραφεία του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν χτες, Τετάρτη 10 Μαΐου, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και μελών της εκτελεστικής επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας του Συνδέσμου   έως τον Σεπτέμβριο 2019 σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του Συνδέσμου.
Οι αρχαιρεσίες διενεργήθηκαν μεταξύ των...
ορισθέντων μελών του Συνδέσμου όπως αυτά ορίστηκαν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη του Σ.ΥΔ.Λ.Ι (Δήμου Ιωαννιτών 11 μέλη , Δήμου Δωδώνης 1 μέλος και του Δήμου Ζίτσας 1 μέλος).

Για την θέση του Προέδρου του Σ.ΥΔ.Λ.Ι τέθηκε μία υποψηφιότητα   και συγκεκριμένα του κ. Αρλέτου Ηλία, ο οποίος και εκλέχτηκε Πρόεδρος του Συνδέσμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.
Για την θέση του Αντιπροέδρου του Σ.ΥΔ.Λ.Ι. τέθηκαν δύο υποψηφιότητες και συγκεκριμένα του κ. Τσαμπαλά Βασίλειου και του κ. Θεοχάρη Γεώργιου και ύστερα από την ψηφοφορία που ακολούθησε και την καταμέτρηση των ψήφων Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Τσαμπαλάς Βασίλειος.
Για   τα δύο τακτικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής τέθηκαν δύο υποψηφιότητες των κ.κ. Νάστου Δημήτρη και Μπακόλας Ντίνα ως τακτικά μέλη και μία υποψηφιότητα αναπληρωματικού μέλους και συγκεκριμένα του κ. Δοβανά Ελευθέριου και οι οποίοι εκλέχτηκαν μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής .
Η συνεδρίαση έγινε ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του Συνδέσμου κ. Δημ. Νάστου.