Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Προσλήψεις στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρο Κοινότητας», «Δομή Αστέγων», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».
Θέσεις Εποχικού Προσωπικού:...

Για την στελέχωση του Υπνωτηρίου Αστέγων:
2 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
1 Π.Ε. Ψυχολόγων
1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
1 Π.Ε. Διοικητικό Προσωπικό
1 Δ.Ε. Προσωπικό φύλαξης
1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό
1 Υ.Ε. Προσωπικό Καθαριότητας

Για την στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου:
1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
1 Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό

Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου:
1 Π.Ε. Φαρμακοποιών
1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

Για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας:
2 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
1 Π.Ε. Ψυχολόγων
1 Π.Ε. Διοικητικό στέλεχος
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 8 Μαΐου.
Για πληροφορίες – υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Αβέρωφ 6,  3ος όροφος, γραφείο 5 (υπόψη κ. Γκουγιάννο Αθανάσιο) ή στο τηλέφωνο: 2651001037.