Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Νέα τροποποίηση του Υπομέτρου 6.1- «Εγκατάσταση Νέων γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ η 4η Τροποποίηση (ΦΕΚ 1605/Β΄/10-5-2017) της υπ’ αριθμ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016».
Η παρούσα τροποποίηση αφορά...
διευκρινίσεις σε άρθρα και παραγράφους της ανωτέρω πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, η 4η τροποποίηση έχει αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας.