Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ”,προϋπολογισμού 1.200.000 €

Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο "ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ "ΘΕΣΗ "ΜΠΟΥΦΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ", προϋπολογισμού 1.200.000€
Πρόκειται για αρδευτικό έργο στο σύνολό του. Κατασκευή αντλιοστασίου με τον εξοπλισμό του, δηλαδή αντλητικά συγκροτήματα-ηλεκτρικοί πίνακες-υδραυλική εγκατάσταση.
Επίσης, κατασκευή αντλητικής...
δεξαμενής 500m3, δικτύων προσαγωγής (καταθλιπτικός αγωγός 600μ) και δικτύων διανομής (3.500 μ) με όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βαλβίδες διακοπής-αυτοματισμού κλπ) καλωδιώσεων αυτοματισμού.
Με το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να αρδευτούν 650 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης (με καλλιέργειες κηπευτικών, οσπρίων, πατατών, καλαμποκιών, τριφυλλιών, ακτινιδίων, οπωροφόρων, αμπελιών κλπ)