Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Τζουμέρκα: Άνθρωποι και τόπος

Μία εκδήλωση από την ΙΛΕΤ στα Άγναντα στις 11 Αυγούστου
Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: «Τζουμέρκα: Άνθρωποι και τόπος. Απο…τυπώματα στο χρόνο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Αγνάντων Άρτας στις...
11 Αυγούστου, Σάββατο στις 10.00.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει: Κείμενα διαφόρων συγγραφέων, που αναφέρονται στα Τζουμέρκα και τους Τζουμερκιώτες, από τη φιλόλογο Χρυσούλα Αναγνώστου, ανάγνωση σχετικού κειμένου από το φιλόλογο- συγγραφέα
Μάνθο Σκαργιώτη και πώς είδαν τα Τζουμέρκα και τους ανθρώπους τους διάφοροι περιηγητές, από την αρχαιολόγο Κωνσταντίνα Ζήδρου.
Προλογίζει η Πρόεδρος της ΙΛΕΤ Λαμπρινή Αρ. Στάμου. Το Δ.Σ. της ΙΛΕΤ καλεί επίσης τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου Αγνάντων, την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 10:00.