Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Γιάννης Στέφος: Ισχυρά ΑΕΙ με το βλέμμα στο μέλλον

Ο βουλευτής Γιάννης Στέφος εισηγήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την ενοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου και του Ιονίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Στην αρχή της διαδικασίας ο βουλευτής εξέφρασε την οδύνη του για την τραγωδία και τα θύματα της φωτιάς στην Ανατολική Αττική. Ξεκίνησε την εισήγησή του θέτοντας τις βασικές αρχές που...
καθορίζουν το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, μέρος του οποίου αποτελεί και το κατατιθέμενο νομοσχέδιο. Η διασφάλιση και η ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης με τη δημιουργία του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν κυβερνητικές προτεραιότητες και αποκλειστική μέριμνα της κυβέρνησης.
Το νομοσχέδιο, συνέχισε ο βουλευτής, είναι προϊόν ενός ευρύτατου διαλόγου που αναπτύχθηκε τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην ίδρυση των δύο πανεπιστημίων αλλά και στην πορεία της τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η τεχνολογική εκπαίδευση υπήρξε θύμα των πελατειακών σχέσεων που καλλιεργήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις με την ίδρυση επί μέρους τμημάτων και ιδρυμάτων όχι με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά με βάση την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο «Αθηνά», το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο ή τη συγχώνευση 129 τμημάτων με 36 προεδρικά διατάγματα, ως ένδειξη της αυταρχικότητας των προηγούμενων κυβερνήσεων και της προσπάθειας για υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια της εισήγησής του, έκανε λόγο για τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της έρευνας, στοιχεία όπως είπε, που δίνουν το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής. Ανάμεσα στα άλλα υπογράμμισε τη θέσπιση πάνω από 1000 θέσεων ΔΕΠ σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και 100 νέων θέσεων ερευνητών για τη διετία 2017-2018, τη σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης και την αύξηση των δαπανών για την έρευνα στο 1,750 δις, που είναι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση   που έχει δοθεί, μέχρι σήμερα. Επιπλέον, τόνισε ότι στη σημερινή συγκυρία τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι η συνέργεια των ανθρωπιστικών-κοινωνικών επιστημών με τις θετικές-τεχνολογικές, η διεθνής διάκριση των ιδρυμάτων και ο σχεδιασμός του μέλλοντός τους με κριτήριο τη διεθνή αναγνώριση και την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές.
Τελειώνοντας την εισήγησή του, ο βουλευτής υποστήριξε ότι η δημιουργία δύο πολύ ισχυρών ιδρυμάτων - αναφερόμενος αναλυτικά στα νέα τμήματα που δημιουργούνται και στα δύο ιδρύματα - δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραπέρα επιστημονική βελτίωση των ιδρυμάτων αυτών, την διεθνοποίησή τους  αλλά και την αξία της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο  πολλαπλασιαστικό όφελος για τις ίδιες, ενώ υπογράμμισε ότι, «δεν θέλουμε ούτε την κατ' επίφαση “ανωτατοποίηση” των ΤΕΙ, όπως στο παρελθόν επιχειρήθηκε, ούτε την αυθαίρετη “πανεπιστημιοποίησή τους”, αλλά δυναμικά ιδρύματα που στοχεύουν στο μέλλον».