Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Οι 3 αιρετοί εκπαιδευτικοί Φίλ. Ευαγγέλου, Δ. Μπουκομάνης και Κ. Μπόζιος καταγγέλλουν

Κοινή ανακοίνωση των αιρετών ΑΠΥΣΠΕ και του αιρετού ΑΠΥΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Οι αιρετοί Φίλιππος Ευαγγέλου, Δημήτρης Μπουκομάνης (ΑΠΥΣΠΕ) και ο Κωνσταντίνος Μπόζιος (ΑΠΥΣΔΕ) με επιστολή τους αναφέρουν:
Στις αρχές Ιουλίου ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (πρώην σχολικοί σύμβουλοι). Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη φορά – τα τρία τελευταία χρόνια – μας εξέπληξε αφού δεν ακολούθησε την...
ιεραρχική και νόμιμη διαδικασία επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση θα έπρεπε να ξεκινήσει πρώτα από την αξιολόγηση και επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, να ακολουθήσει η επιλογή των Δ/ντων Εκπαίδευσης και στη συνέχεια των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι από την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταθέσαμε και καταγράφτηκαν στα πρακτικά οι παρακάτω διαφωνίες:

  1. Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου δεν συγκροτήθηκε με αξιολογικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των μελών Δ.Ε.Π., των Δ/ντων Εκπ/σης και των Δ/ντων Σχολικών Μονάδων που συμμετέχουν έγινε μόνο από ένα πρόσωπο – τον Υπουργό Παιδείας - με αυστηρά κομματικά κριτήρια. Να τονίσουμε ότι διαφωνούμε με τη διαδικασία και όχι με τα πρόσωπα που συγκροτούν το συμβούλιο, τα οποία τιμούμε και σεβόμαστε για τη διαδρομή τους.
  2. Οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης που συμμετέχουν ως πρόεδροι των συμβουλίων δεν έχουν αξιολογηθεί όπως ορίζει ο Νόμος και γνωρίζουμε με ποια «κριτήρια» είχαν τοποθετηθεί στην αρχή της θητείας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
  3. Η θητεία των Δ/ντών Εκπ/σης που συμμετέχουν στα συμβούλια επιλογής έχει λήξει και θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η αξιολόγηση και η επιλογή τους
  4. Στο Νόμο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης υπάρχουν πολλά κενά και ασάφειες στα κριτήρια επιλογής, κυρίως σε ότι αφορά τους άξονες επιμόρφωση, διδακτικό και συγγραφικό έργο. Κάποιες διευκρινήσεις εδόθησαν από την κεντρική υπηρεσία, ωστόσο πολλά από τα ερωτήματα που ετέθησαν παρέμειναν αναπάντητα. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθούν αδικίες και ανισότητες στη μοριοδότηση μεταξύ των υποψηφίων και το κάθε Συμβούλιο Επιλογής ανά την Ελλάδα να αποφασίζει κατά βούληση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των κατά περίπτωση εμφανιζόμενων προβλημάτων. Για παράδειγμα, ως αιρετοί εκπρόσωποι θέσαμε ζητήματα στο συμβούλιο, όπως η δυνατότητα ενστάσεων προς τρίτους, η καταγραφή στα πρακτικά των εγγράφων που αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, κριτήρια που δεν είναι κοινά σε εκπαιδευτικούς των δυο βαθμίδων, κ.λπ. Δυστυχώς, οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία
  5. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα (14 μόρια) στην επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η συνέντευξη. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη στο Νόμο ώστε να είναι δομημένη και να έχει συγκεκριμένους άξονες σχετικά με τη θεματολογία και τις ερωτήσεις που θα τεθούν από τα μέλη του Συμβουλίου.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε εντονότατο πρόβλημα από το πολύ σύντομο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου. Στην Περιφέρεια Ηπείρου έπρεπε μέσα μόλις σε μια μέρα να εξετασθούν οι ενστάσεις δεκτών – μη δεκτών αιτήσεων και να μοριοδοτηθούν περίπου 40 βιογραφικά υποψηφίων που περιείχαν πολύ μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών μοριοδότησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται ο κίνδυνος  να υπάρξουν σωρεία λαθών εξαιτίας της πίεσης που ασκείται για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του πέραν κάθε λογικής  χρονοδιαγράμματος. Η κόπωση και η βιασύνη είναι ανασταλτικοί παράγοντες για ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται, ειδικά στις Περιφερειακές διευθύνσεις που καλούνται να ελέγξουν και να μοριοδοτήσουν τεράστιο αριθμό φακέλων υποψηφίων.

Εξαντλώντας όλα τα περιθώρια ανεκτικότητας και προσπαθώντας να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας συμμετείχαμε στο συμβούλιο ενστάσεων - μοριοδότησης για αρκετές ώρες. Ωστόσο, επειδή οι διαφωνίες και οι προτάσεις μας για όλα τα παραπάνω δεν εισακούστηκαν από την πλειοψηφία, αποφασίσαμε να αποχωρίσουμε από τη διαδικασία αυτή θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να μην νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας όλα τα παραπάνω και να προστατέψουμε τόσο τους κόπους και τα βιογραφικά των συναδέλφων μας όσο και το κύρος της αξιοπιστίας των επιλογών αυτών οι οποίες γίνονται με κενά, προχειρότητα, βιασύνη και ασάφειες.

Οι αιρετοί
Ευαγγέλου Φίλιππος, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου                         
Μπουκομάνης Δημήτρης, αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου 
Μπόζιος  Κωνσταντίνος, αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου