Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Τα παράδοξα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ: Δήμαρχος από το 2ο συνδυασμό, ΔΕΝ εκλέγονται πρώτοι σε σταυρούς δημοτικοί σύμβουλοι, ανεξάρτητα ψηφοδέλτια σε όλα τα χωριά και άλλα τινά…

Ποια είναι μερικά από τα πολύ παράδοξα του Κλεισθένη στους δήμους
Γράφει Ειδικός Συνεργάτης*
Με την ψήφιση του Κλεισθένη στη Βουλή την Πέμπτη 12 Ιουλίου μπορεί να επέρχεται μια σημαντική αλλαγή σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως αυτή της απλής αναλογικής σε δήμους και περιφέρειες.
Προκύπτουν όμως και κάποια “παράδοξα”, όπως για παράδειγμα οι πρώτοι σε σταυρούς δημοτικοί σύμβουλοι να μην εκλέγονται παρά το ότι ο συνδυασμός τους παίρνει έδρες. Ή στα χωριά (μικρά και μεγάλα) όπου πλέον οι υποψήφιοι για πρόεδροι και για μέλη των τοπικών συμβουλίων ΔΕΝ κατεβαίνουν υποχρεωτικά με το συνδυασμό κάποιου δημάρχου αλλά ανεξάρτητοι.
Πιο συγκεκριμένα…

Αλλαγή στα μεγάλα χωριά
Στις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό απογραφής άνω των 300 κατοίκων και στις δημοτικές κοινότητες, η εκλογή των συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμό.
Και προσοχή, όχι υποχρεωτικά με το συνδυασμό κάποιου υποψήφιου δημάρχου. Με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ πλέον μπορούν 3 (ή και περισσότεροι) χωριανοί να κάνουν δικό τους ανεξάρτητο συνδυασμό για το χωριό (χωρίς καμία απολύτως εξάρτηση από κάποιον υποψήφιο δήμαρχο), μόνο με τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους. Και όποιος συνδυασμός πλειοψηφήσει… (Άρθρο 16, σελ. 11, ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Έτσι οι υποψήφιοι δήμαρχοι χάνουν ένα καλό ατού που είχαν. Έβαζαν 1-2 καλούς (με ψήφους) χωριανούς υποψήφιους για το τοπικό και… «έδεναν το γάιδαρό τους», τώρα πια πάει αυτό!!!

Αλλαγή και στα μικρά χωριά
Στις μικρές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό απογραφής κάτω από 300 κατοίκους η εκλογή προέδρου πάλι είναι ανεξάρτητη από τους υποψήφιους δημάρχους. Όποιος θέλει να βάλει για πρόεδρος καταθέτει μόνος του δήλωση στο Πρωτοδικείο και δημιουργείται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα για το χωριό και εκλέγεται όποιος πάρει τους περισσότερους σταυρούς.
Και εδώ χωρίς καμία απολύτως εξάρτηση από κάποιον υποψήφιο δήμαρχο. (Άρθρο 17, σελ. 13, ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Έτσι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και εδώ χάνουν ένα καλό ατού που είχαν. Έβαζαν κάποιον καλό (με ψήφους) χωριανό υποψήφιο για το τοπικό και… «έδεναν το γάιδαρό τους», τώρα πια πάει αυτό!!!

Πως μπορεί πχ ο 1ος ή ο 2ος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος να ΜΗΝ εκλεγεί, ακόμη και αν εκλεγεί ο συνδυασμός του!!!
Το μεγάλο παράδοξο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ είναι ότι δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο ποιος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος παίρνει περισσότερους σταυρούς στην περιφέρειά του*
Έτσι μπορεί κάποιος να είναι για παράδειγμα πολύ ψηλά σε σταυρούς σε όλο το δήμο του, ακόμη και πρώτος με διαφορά, αλλά ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΛΕΓΕΙ δημοτικός σύμβουλος, παρά το ότι ο συνδυασμός του θα πάρει παντού έδρες.
Για να γίνει αυτό ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ κατανοητό, αναφέρουμε ένα παράδειγμα.

👉Έστω ότι ο Παπαδόπουλος και ο Γιαννόπουλος είναι υποψήφιοι στην περιφέρεια Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών με το συνδυασμό Α που εκλέγει και το δήμαρχο και εκλέγει έναν δημοτικό σύμβουλο στην περιφέρεια Παμβώτιδος και επίσης εκλέγει δημοτικούς συμβούλους και σε όλες τις περιφέρειες του δήμου.
👉Ο Παπαδόπουλος παίρνει στην Παμβώτιδα 2.000 σταυρούς και εκεί είναι πρώτος, ενώ ο Γιαννόπουλος παίρνει 1.700 σταυρούς και εκεί είναι δεύτερος. Όμως σε όλο το δήμο ο Παπαδόπουλος παίρνει 4.000 σταυρούς και είναι πχ 25ος ενώ ο Γιαννόπουλος παίρνει 6.000 σταυρούς και είναι πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του συνδυασμού σε όλο το Δήμο Ιωαννιτών.
👉Όμως αφού ο συνδυασμός στην Παμβώτιδα παίρνει μόνο μία έδρα και εκεί πρώτος είναι ο Παπαδόπουλος, εκλέγεται αυτός δημοτικός σύμβουλος και «μένει στην απέξω» ο Γιαννόπουλος που ήρθε πρώτος σε όλο το δήμο, όμως δεύτερος στην Παμβώτιδα!!!

🔑 Σημ. : Προκύπτει πως ο «εκτός έδρας» σταυρός προτίμησης έχει σημασία μόνο για την καλύτερη συνολική κατάταξη ενός δημοτικού συμβούλου, ο οποίος όμως εκλέγεται στην οικεία (στη δική του) εκλογική περιφέρεια… (σελ. 24, παρ. 1γ του άρθ. 39, όπως αντικαθιστά το άρθρο 44 του Ν.3852/2010 ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

📌Το ίδιο παράδειγμα ισχύει σε κάθε δήμο (Άρθρο 35, που αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.3852/2010, σελ. 23, ΚΛΙΚ ΕΔΩ).

*δηλ. πχ στον πρώην καποδιστριακό δήμο που είναι υποψήφιος. Παράδειγμα να είναι 1ος σε σταυρούς στην περιφέρεια Παμβώτιδος ή Ανατολής ή Μπιζανίου για το δήμο Ιωαννιτών και όχι συνολικά στους σταυρούς σε ολόκληρο το δήμο Ιωαννιτών

Δήμαρχος από το 2ο συνδυασμό!!!
Αν ο δήμαρχος που εκλέχτηκε παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει κλπ, τότε το δημοτικό συμβούλιο (και όχι η παράταξή του) εκλέγει νέο δήμαρχο μεταξύ των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή με το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό!!!
(Άρθρο 69, σελ. 41, ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Στο 40% η ποσόστωση από κάθε φύλλο
Πλέον ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με των αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας και μπορεί να είναι και έως 30% περισσότεροι υποψήφιοι. Πχ στο Δήμο Ιωαννιτών εάν στην τάδε εκλογική περιφέρεια εκλέγονται 5 δημοτικοί σύμβουλοι, το ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει ελάχιστο 5 υποψηφίους και μέγιστο 7 υποψηφίους.  
Από κάθε φύλλο (πχ γυναίκες) πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40 % από όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού και όχι όπως τώρα, το 1/3 από τις έδρες. Έτσι πχ στο δήμο Ιωαννιτών (45 έδρες) απαιτούνταν 15 γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, ενώ πλέον με 59 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους απαιτούνται 24 γυναίκες!!! (άρθρο 14, παρ. 2γ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

* Το άρθρο μας έστειλε με email έκτακτος Ειδικός Συνεργάτης