Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Αλμπάνης, Θυφρονίτης και Γεωργίου υποψήφιοι Πρυτάνεις

Τρεις θα είναι τελικά οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώ εννιά θα είναι υποψήφιοι για τις τρεις θέσεις Αντιπρυτάνεων.
Υποψήφιοι πρυτάνεις είναι: ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο Γιώργος Θυφρονίτης και ο Γιάννης Γεωργίου.
Για Αντιπρυτάνεις κατέρχονται:...
ο Αναστάσιος Μικρόπουλος, η Πολυξένη Παγγέ, ο Νίκος Ζαφειρόπουλος, ο Μηνάς Πασχόπουλος, ο Σπύρος Γεωργάτος, ο Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, ο Χριστόφορος Νίκου, ο Σταύρος Νικολόπουλος και η Αικατερίνη Λιάμπη.