Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Διασύνδεση… επιτυχής μεταξύ του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση μεταξύ του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών. Έτσι παρέχεται πλέον η δυνατότητα αποστολής ιατρικών εικόνων (ακτινογραφίες κλπ) για διάγνωση και γνωμάτευση από τους ιατρούς του ακτινολογικού τμήματος του Νοσοκομείου.
Για την πραγματοποίηση...
των ανωτέρω μισθώθηκε γραμμή DSL (2 Mbps dedicated) καθώς και εξοπλισμός σύγχρονου διαγνωστικού σταθμού
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κάλυψη των περιστατικών που χρήζουν ακτινολογικών εξετάσεων στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και η γνωμάτευση αποστέλλεται άμεσα στον θεράποντα-παραπέμποντα ιατρό συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.