Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Προσφυγές ακύρωσης για τις μονάδες βιοαερίου από τον Σύνδεσμο της ΒΙΠΕ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων ανακοίνωσε χτες ότι κατέθεσε ήδη «ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας πέντε Ειδικές Διοικητικές Προσφυγές για την ακύρωση και αναστολή ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η.Δ.Μ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία των πέντε μονάδων βιοαερίου». 
Επίσης, σήμερα Δευτέρα...
θα κατατεθεί αντίστοιχη Προσφυγή στην Α.Δ.Η.Δ.Μ. από ομάδα εγκατεστημένων μαζί με τον ΣΕΒΙΠΙ.
Ο πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒΙΠΙ Λευτέρης Αραμπατζής ταξίδεψε τέλος την Πέμπτη στην Αθήνα, σε προγραμματισμένη συνάντηση και αμοιβαία ενημέρωση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.