Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Εκδήλωση του Ελληνικού Κτηματολογίου και του ΤΕΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν. 4409/2016»

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν από κοινού ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16».
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα...
18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του TEE/ΤΗ (Αραβαντινού 6-8, Ιωάννινα).
Το αντικείμενο της εκδήλωσης αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου από τους συντάκτες  μηχανικούς.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από το  «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και το ΤΕΕ οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, η διαδικασία υποβολής ψηφιακού πιστοποιητικού, οι τεχνικές προδιαγραφές και η διαχείριση των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων καθώς  και σχετική διαδικτυακή εφαρμογή.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο site: http://www.teeepirus.gr/