Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Για τον κ. Καχριμάνη υπάρχει μόνο το Μέτσοβο; Λίστα– αποκάλυψη!

Τυχερός ο Δήμος Μετσόβου καθώς επιχορηγήθηκε με 1.527.350 €  για 83 έργα του με αποφάσεις Καχριμάνη, το Β΄εξάμηνο 2017!!!
Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και προκύπτει επίσημα από τη δημοσίευση των αποφάσεων στη Δι@ύγεια! Με πάνω από 1,5 εκατ. € επιχορηγήθηκε για 83 έργα ο Δήμος Μετσόβου με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου το Β΄ εξάμηνο του 2017!!! Μέσος όρος 18.400 € ανά έργο.
Το πολιτικό ερώτημα σαφές: Μόνο το Μέτσοβο υπάρχει για τον κ. Καχριμάνη; Τους υπόλοιπους 17 δήμους τους έχει άραγε σε 2η και 3η “μοίρα”;
Και εύλογα διερωτάται κανείς «Τέτοια “γενναιοδωρία” σαν αυτή προς το Δήμο Μετσόβου τη δείχνει άραγε ο κ. Καχριμάνης σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου, σε όλα τα χωριά;» Μήπως...
επιχορηγεί αναλογικά και εξίσου τέτοια έργα σε άλλα χωριά, στους υπόλοιπους 17 δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου;  
Στο Δήμο Μετσόβου έργα διάφορα, από χαλικόστρωση δρόμων βοσκοτόπων, καθαρισμός περιπατητικού  μονοπατιού, συντήρηση αγροτικών δρόμων, αποκατάσταση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων, τσιμεντόστρωση δρόμων, αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες, προμήθεια παραθύρων, συντήρηση ψευδοροφών, κοπή δένδρων κλπ όλα με χρηματοδότηση που γίνεται με αποφάσεις του κ. Καχριμάνη.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αποφάσεις από τη Δι@ύγεια με τις οποίες ο Δήμος Μετσόβου αποδέχεται τη χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα 83 έργα με αποφάσεις του κ. Καχριμάνη του Β΄ εξαμήνου 2017 και την κατάσταση των έργων σε πίνακα:

Οι αποφάσεις από τη Δι@ύγεια (κάντε κλικ επάνω τους): ΨΛΦΚΩΚ7-Γ8Π, ΨΡ7ΟΩΚ7-6ΔΔ, 62Ε4ΩΚ7-638, 6ΨΚ2ΩΚ7-ΜΨΓ, ΩΔ48ΩΚ7-ΟΧΦ, 7ΥΔΚΩΚ7-ΙΒΚ, 7Δ1ΨΩΚ7-6Φ2, 6ΕΡΔΩΚ7-3Β3 (αναφέρονται αναλυτικά οι αποφάσεις του κ. Καχριμάνη)

Η λίστα – αποκάλυψη με τα 83 έργα στο Δήμο Μετσόβου που επιχορηγεί η Περιφέρεια Ηπείρου με απόφαση του κ. Καχριμάνη