Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Κατάθεση ερώτησης από τον Γιάννη Στέφο για το Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων

O Γιάννης Στέφος κατέθεσε ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων η οποία συνυπογράφηκε από 19 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ερώτηση, που απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διερευνά τις προθέσεις του υπουργείου για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ώστε το σημερινό Τμήμα Γάλακτος των Ιωαννίνων να ξαναγίνει αυτόνομο Ινστιτούτο και να διευρύνει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και στον πρωτογενή τομέα.
Σύμφωνα με την απόφαση...
της 35ης/4-4-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων, το μοναδικό στον τομέα αυτό Ινστιτούτο, έχασε την αυτονομία του και μετατράπηκε σε Τμήμα Γάλακτος ενός  Ινστιτούτου ευρύτερου αντικειμένου (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων) με έδρα την Αθήνα. Με την απόφαση αυτή η Ήπειρος είναι η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που έχασε ένα αυτόνομο και ερευνητικά δραστήριο Ινστιτούτο. Η μετατροπή του σε απομακρυσμένο Τμήμα ενός άλλου Ινστιτούτου δεν επέφερε κανένα οικονομικό όφελος στον Οργανισμό και εκτός από την απαξίωσή του εγκυμονεί ακόμα και ο κίνδυνος  του οριστικού κλεισίματος του.

Οι ερευνητές του πρώην Ινστιτούτου Γάλακτος με ομόφωνη απόφασή τους είχαν προτείνει ήδη από το 2011 τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας στην Ήπειρο που θα έχει σαν αντικείμενο τα ορεινά παραγωγικά οικοσυστήματα με αρχικό πυρήνα το Ινστιτούτο Γάλακτος. Το Ινστιτούτο αυτό, αφού στελεχωθεί και με ερευνητικό προσωπικό ζωοτεχνικών - κτηνιατρικών και άλλων συναφών αντικειμένων, θα μπορεί να υποστηρίζει ερευνητικά - επιστημονικά και το ζωικό κεφάλαιο της τοπικής φυλής που διατηρείται ακόμα, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του «Πρότυπου Αγροκτήματος», που πρόκειται να δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων στα πλαίσια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.