Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Απολογισμός πεπραγμένων για την Δημοτική Αρχή

Eιδική δημόσια συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο Πνευματικό κέντρο Ανατολής, με μοναδικό θέμα τον...
απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.