Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

29.100 ευρώ για μικροεργάκια σε Κράψη και Ανατολική

Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική» που θα εκτελεσθούν για την αναβάθμιση των Τοπικών Κοινοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 29.100 ευρώ.
Οι εργασίες αφορούν:...

1) Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην πλατεία της Τ.Κ. Ανατολικής 
2) Τμηματική ανακατασκευή δρόμων προκειμένου να τσιμεντοστρωθούν
3) Συμπλήρωση οπού απαιτείται με υλικό βάσης οδοστρωσίας 
4) Τσιμεντόστρωση οδών εντός οικισμών 
Τ.Κ. Ανατολικής 
-στη θέση Τσιρωνέϊκα και Μπαρέϊκα σε μήκος 110,00 μέτρα και πλάτος περίπου 3,00 μέτρα 
-στη θέση Χρίστου Κίτσου σε μήκους 16,00 μέτρα περίπου και πλάτος 3,00 μέτρα

Τ.Κ. Κράψης
-στη θέση Άγιο Γεώργιο προς κτηνοτροφική μονάδα Παπαηλία σε μήκους 107,00 μέτρα και πλάτους 2,80 μέτρα . Η τσιμεντόστρωση θα οπλισθεί με δομικό πλέγμα Τ92.
-στη θέση Παπαπετρέϊκα σε μήκος περίπου 50,00μέτρων και πλάτος 3,0 μέτρα
-στη θέση Γριγορίου σε μήκος 30,00 μέτρα και πλάτος 3,00 μέτρα οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ92.