Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου οι Ενστάσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» ανακοινώνει ότι η περίοδος ενστάσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» (ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών) ορίζεται από 28 έως 30 Ιουνίου 2017.
Καλούνται οι ωφελούμενοι με...
ελλιπή φάκελο να υποβάλλουν αίτηση ένστασης στα γραφεία του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, υπεύθυνος προγράμματος κος Γκουγιάννος Αθανάσιος τηλ: 2651001037.