Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Λίστα χειρουργείου σε εφαρμογή στο Χατζηκώστα

Από την Τρίτη 23 Μαΐου, εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα ο νέος τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου, όπως έχει οριστεί με βάση την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016). Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
Συγκεκριμένα, η Λίστα Χειρουργείου θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του...
Νοσοκομείου (https://gni-hatzikosta.gr/#list) και θα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας από την αρμόδια Επιτροπή Χειρουργείου. Ο ασθενής χρησιμοποιώντας το προσωπικό κωδικό που του έχει δοθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο μετά από προσωπική συνεννόηση, θα μπορεί να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά το χρονοδιάγραμμα της επέμβασης του. 
Η εμφάνιση των χειρουργικών επεμβάσεων στην Λίστα θα γίνεται σταδιακά με την επικύρωση τους από την Επιτροπή Χειρουργείου.
Επισημαίνεται ότι τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη λίστα, αλλά θα εμφανίζονται στη Λίστα ανά 15νθημερο ως διενεργηθέν επείγον χειρουργείο.