Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Νέο Δ.Σ. για τον Όμιλο Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων

Ο Όμιλος Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων πραγματοποίησε στις 8-5-2017 αρχαιρεσίες για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. Από τις εκλογές ανεδείχθη επταμελές διοικητικό συμβούλιο και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. 
Για το Δ.Σ του Ομίλου εξελέγησαν οι:...

Ελισάφ Μωυσής, Βενετσάνος Μαυρέας, Δημήτρης Σιώτος, Κατερίνα Καλογήρου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Άγγελος Ευαγγέλου και Πέτρος Σκαπινάκης.
Για την εξελεγκτική επιτροπή, εξελέγησαν οι:
Γκόλας Ευάγγελος, Τζουριάδης Πέτρος και Τσόγκας Νικόλαος

Στην πρώτη του συνεδρίαση του το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας:
Πρόεδρο τον κ. Βενετσάνο Μαυρέα, Καθηγητή Ψυχιατρικής
Αντιπρόεδρο τον κ. Μωυσή Ελισάφ, Καθηγητή Παθολογίας
Γραμματέα τον κ. Δημήτρη Σιώτο, Εκπαιδευτικό στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
Ταμία την κ. Κατερίνα Καλογήρου, Δικηγόρο