Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Όταν η καινοτομία συναντά τις ανάγκες της αγοράς

Παρουσιάστηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις.
Η δυνατότητα ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας σε υπάρχοντα, αλλά και νέα προϊόντα και η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία...
αποτελούν κυρίαρχους στόχους της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
Η δράση που υλοποιείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, έχει ως κύριο σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις.
Η παρουσίαση της δράσης πραγματοποιήθηκε χθες στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου από τον ειδικό σύμβουλο του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Χουρδάκη καθώς επίσης και από υπηρεσιακά στελέχη.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης Γ. Καψάλης χαρακτήρισε σημαντική κάθε παρόμοια δράση που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την εξωστρέφεια και την καινοτομία, ειδικά όταν αναφέρεται και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Ο αναπληρωτής πρύτανη Τρ. Αλμπάνης χαρακτήρισε «ευκαιρία» για νέους ερευνητές τη συμμετοχή στη δράση, ιδιαίτερα μάλιστα για τις περιφέρειες της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θράκης.
«Δεν απαιτούνται ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, αλλά το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Εκείνο που θα αξιολογείται είναι κατά πόσο η πρόταση θα σχετίζεται αφενός με την έρευνα και την καινοτομία και αφετέρου θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της εθνικής οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το προφίλ της δράσης
Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
α) Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
β) Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
γ) Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 280 εκ. ευρώ ως δημόσια δαπάνη και οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι: 
Υλικά – Κατασκευές
Τουρισμός – Πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες
Αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
Υγεία και φάρμακα
Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
Ενέργεια 
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και αναδυόμενες τεχνολογίες.
Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, αλλά και σε υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις.