Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Πόσο είναι οι συντάξεις στην Ελλάδα

2.655.000 οι συνταξιούχοι, στα 884 € η μέση σύνταξη! Το 32,2% με σύνταξη από 1.000 €-2.000 € - Αναλυτικά
Οι Έλληνες που είναι συνταξιούχοι ανέρχονται στα 2.654.784.
Από αυτούς 638.168 (το 24,0%) λαμβάνει σύνταξη μέχρι 500 € μηνιαίως, οι 1.110.964 (το 41,8%) λαμβάνει σύνταξη από 500 € - 1.000 € μηνιαίως, οι 855.692 (το 32,2%) λαμβάνει σύνταξη από 1.000 € - 2.000 € μηνιαίως και μόλις το υπόλοιπο 2% λαμβάνει μηνιαία σύνταξη άνω των 2.000 €.
Η ετήσια δαπάνη για συντάξεις είναι 28,2 δις € (2,35 δις μηνιαίως). Η επιχορήγησή τους από το κράτος (προϋπολογισμό) είναι...
ετησίως περίπου το 7 % του ΑΕΠ, 12 – 13 δις €.

Υπενθυμίζεται ότι οι ζημίες που κατέγραψαν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω του PSI είναι 13,4 δισ. (όσο περίπου η επιχορήγηση από το κράτος ενός έτους), σύμφωνα με απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος (εδώ) σε σχετική ερώτηση του Αλέξη Μητρόπουλου.

Τα ελλείμματα των Ταμείων και το Δημόσιο Χρέος
Με λίγους εργαζόμενους και πολύ γενναιόδωρο σύστημα, τα Ταμεία ήταν ελλειμματικά. Για να καταβληθούν οι συντάξεις, το κράτος συνεισέφερε ολοένα και μεγαλύτερα ποσά στα Ταμεία (επιχορηγήσεις, κοινωνικοί και αποδιδόμενοι πόροι). Το 2000 η επιχορήγηση του κράτους προς τα Ταμεία ήταν 4,8 δισ. (3,3% του ΑΕΠ). Το 2009 ήταν 17 δισ. (7,2% του ΑΕΠ).


Η επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Ταμείων
Η επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Ταμείων απαιτούσε συνεχή αιμορραγία του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μόνο τη 10ετία 2000-2009, ο Κρατικός Προϋπολογισμός πρόσφερε στα Ταμεία 98 δισ., ποσό που αντιστοιχεί στο 61% της αύξησης του δημόσιου χρέους την ίδια περίοδο. Για τη 15ετία 2000-2014, το ποσό της επιχορήγησης των Ταμείων ανέρχεται σε 169 δισ. Περισσότερο από το μισό δημόσιο χρέος!Ο καταλυτικός ρόλος της συνταξιοδοτικής δαπάνης
Ο καταλυτικός ρόλος της συνταξιοδοτικής δαπάνης στη γένεση και διάρκεια της κρίσης τεκμαίρεται από τη λεπτομερή ανάλυση των δαπανών του κράτους για μισθούς και κοινωνικές παροχές ως ποσοστό των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Οι δαπάνες ακολούθησαν πτωτική πορεία την 5ετία 1995-2000 λόγω της προσπάθειας να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Μετά το 2000 όμως, οι δαπάνες ακολούθησαν ανοδική πορεία και κορυφώθηκαν το 2009, οπότε -όχι τυχαία- κορυφώνονται και τα ελλείμματα του Προϋπολογισμού.
Επανήλθαν σε πτωτική πορεία στη διάρκεια της δημοσιονομικής προσαρμογής 2010-2014.

Εξέλιξη Συνταξιοδοτικής δαπάνης % ΑΕΠ
Πριν το 2008 η δαπάνη για συντάξεις ως % του ΑΕΠ κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και λίγο χαμηλότερα. Αλλά στη διάρκεια της κρίσης, ειδικά τη 2ετία 2011-2012, η δαπάνη εκτοξεύτηκε.
Αυτό οφείλεται σε συνδυαστική αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης (αριθμητής) κατά 9,3% και μείωση του ΑΕΠ (παρονομαστής) κατά 14,9% σε σταθερές και 14,1% σε τρέχουσες τιμές.
Το 2013 η Ελλάδα προχώρησε σε περαιτέρω δραστικές περικοπές στις συντάξεις με αποτέλεσμα να περιοριστεί η δαπάνη στο 16,2% του ΑΕΠ.
Αν και σημαντικά μειωμένη, εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Διεκδικεί και το 2013, την 1η θέση, στη σχετική κατάταξη, μαζί με την Ιταλία. Η εικόνα των δαπανών για συντάξεις ως % του ΑΕΠ πριν την κρίση είναι παραπλανητική. Δεν αποτυπώνει την ένταση των στρεβλώσεων του συστήματος.
Το ασφαλιστικό ήταν δημοσιονομική βόμβα βραδείας ανάφλεξης που ενεργοποιήθηκε με την έλευση της κρίσης.
Το γεγονός πως εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούσαν κατά βούληση να αποχωρήσουν πριν τα 65 έτη, στέλνοντας το λογαριασμό στον Προϋπολογισμό ήταν στρέβλωση που αναδείχθηκε, όταν μεγάλο πλήθος εργαζομένων, βλέποντας το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά λόγω της κρίσης, επέλεξαν την οδό της συνταξιοδότησης.